تحصیل پزشکی در مجارستان

تحصیل در مجارستان

کالج اوسینا

 این کالج برگزارکننده دوره های پیش دانشگاهی

علوم پزشکی و فنی و مهندسی و علوم اقتصادی و زبان انگلیسی می باشد.

شهریه سالیانه برای تمامی دوره های پیش دانشگاهی ۵۵۰۰ یورو

شهریه سالیانه دبیرستان ۵۵۰۰ یورو

شهریه دوره زبان برای کارشناسی ارشد ۵۵۰۰یورو

هزینه صدور پذیرش ۲۰۰ یورو

هزینه ثبت نام ۲۰۰ یورو

هزینه کتاب ۳۰۰-۲۰۰ یورو

هزینه اجاره خوابگاههای دانشجویی حداقل ماهیانه
۳۰۰ یورو

هزینه شارژ ماهیانه خوابگاه حداقل ماهیانه ۱۰۰ یورو

ارتباط با ما

تنظیمات قالب