دوره زبان در قبرس

دوره زبان در قبرس:

دوره زبان در قبرس در یکی از دانشگاههای خوب آن کشور برگزار می شود.

این دوره های زبان علاقه مندان زیادی از همه دنیا را به خود جلب می کند.

خوش آب و هوا بودن کشور قبرس و شهر فاماگوستا،هزینه های پایین دوره زبان در قبرس و هزینه های

زندگی ارزان باعث شده که متقاضیان علاقه زیادی به شرکت در این دوره ها در قبرس داشته باشند.

دوره زبان در قبرس شامل سه دوره یا ترم می باشد.

ترم زمستان، بهار و ترم تابستان از ترمهای دوره زبان در قبرس می باشد.

مدت ترم زمستان و بهار ۵ ماه می باشد اما ترم تابستان در قبرس ۲ ماه می باشد.