تحصیل در اتریش

تحصیل در اتریش

متقاض محترم در زیر به شرح مقطع دکترا – ارشد و کارشناسی پرداخته می شود

هرچند که شایسته تر است جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شمارهای زیر تماس بگیرید

تهران – سه راه ضرابخانه – خیابان گل نبی – پلاک ۴۰ – زنگ ۳۰۳

تلفن: ۰۲۱۲۶۷۰۳۶۸۴ – ۰۲۱۲۶۷۰۳۶۰۹