تحصیل در مجارستان

تحصیل در مجارستان

متقاض محترم در زیر به شرح  کالج ها – رشته های پزشکی – مهندسی و علوم انسانی  پرداخته می شود

هرچند که شایسته تر است جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شمارهای زیر تماس بگیرید

تهران – سه راه ضرابخانه – خیابان گل نبی – پلاک ۴۰ – زنگ ۳۰۳ /

تلفن: ۰۲۱۲۶۷۰۳۶۸۴ – ۰۲۱۲۶۷۰۳۶۰۹